spaceX: לא נשגר השנה בני-אדם למסלול סביב הירח

צילום: spaceX

בחברה של אילון מאסק לא הסבירו מדוע השיגור נדחה, אך ההערכה היא כי מדובר באתגרים טכניים בתהליך הייצור של הרקטה הגדולה. היעד החדש: אמצע 2019