מה יקרה לדף הפייסבוק הכי מוצלח בישראל?

null

לסגירת הטלוויזיה החינוכית והעברתה לידי "כאן" יהיו השלכות גם על אחד מעמודי התווך, תרתי משמע, של הרשתות החברתיות בישראל